Vad innebär en torrblodsanalys?

Varför ska du använda analysverktyg för att förbättra din hälsa?

Du har säkert, precis som många andra, hamnat i samtal med vänner och arbetskamrater som låtit ungefär så här:
Person 1: “ Tänk vad märkligt ändå! Här går vi och gör service och besiktigar bilen regelbundet, men själva går vi inte på kontroller för att se hur vi mår.”

Person 2: “Ja, visst är det. Vi borde prioritera oss själva lite mer. Hälsan är ändå det viktigaste vi har!”

Och har du också fascinerats av hur märkligt det är samtalet sedan stannar av och inget händer? Förutom någon enstaka gör inte de andra en hälsokontroll för sin egen skull. Sedan går samtalet på repeat några månader eller något år senare när någon i arbetsgruppen, eller omgivningen blivit akut sjuk eller har fått en diagnos. Och samtalet kommer igång för att man vet att sjukdomen hade kunnat undvikas med livsstilsförändringar, kostförändringar och ändrat näringsintag, om man bara hade vetat att man låg i riskzon för att utveckla sjukdom.

För visst kan vi optimera vår hälsa, stoppa och backa vårt biologiska åldrande och förhindra sjukdom generellt om vi vet vad som är på gång i kroppen. Men för att veta vad som är på gång i kroppen behöver man göra hälsotester. Det finns till exempel flera olika markörer som börjar avvika innan man faktiskt har fått diabetes typ 2. På samma sätt är det med andra saker som händer i kroppen. Perioden innan vågskålen tippar över och du får ett symtom, jobbar kroppen med att balansera de obalanser som finns, och det lämnar spår i kroppen som går att se. Ett jättefint analysverktyg för att ha koll på vad som händer i kroppen är torrblodsanalys. Med analysen kan man jobba proaktivt med sin hälsa. Alltså förebygga istället för att behandla!

Vad är torrblodsanalys?

 

En torrblodsanalys är en analysmetod för bedömning och undersökning av olika mönster som kan ses i en droppe blod, och ger information om obalanser i kroppen som kan påverka hur vi mår. Blod är den mest komplexa biologiska vätskan hos människor och innehåller ett stort antal olika celler, molekyler och joner. Vad som finns i blodet, och hur blodet beter sig, ger mycket information om vår hälsa. Så en torrblodsanalys är ett sätt att se till exempel näringsbalanser, om kroppens organsystem är stressade, förekomst av inflammation och balans mellan fria radikaler och antioxidanter. 

 

När man gör en torrblodsanalys torkas bloddroppar på ett objektglas och analyseras sedan i mikroskop. Och det är här magin sker. Det är här man kan se mönster av vad som pågår i kroppen. Även om vi som människor är mycket lika, är vår biokemi helt unik, helt enkelt eftersom den information och den näring du ger din kropp är helt unik. Det är på det sättet eftersom din livssituation och livsstil inte är exakt som någon annans. Och just det här, de många olika delarna i form av kost, sömn, näring och hur vi mår, är signaler och byggstenar för kroppen, och unika för dig, och skapar din unika biokemi. Så i torrblodsanalysen tittar man efter särskilda markörer, men hur de markörerna framträder är unikt för varje individ. 

 

Så en torrblodsanalys kan helt enkelt ge information om bland annat följande: 

- Din biokemi.
- Näringsbehov och andra obalanser i kroppen som påverkar hur vi mår.
- Balans mellan fria radikaler och antioxidanter.
- Störningar i matsmältning och näringsupptag.
- Stressnivå.
- Förekomst av inflammation.

 

   Det som är viktigt att komma ihåg är att en torrblodsanalys inte kan användas för att få information om sjukdom, utan det är ett verktyg i de viktiga förebyggande insatserna.

   Det är genom forskning fastställt att olika biologiska processer medför karakteristiska mönster i den torkade blodsdroppen. 

    

    

   Frågor?

   Om du har några frågor eller funderingar så hittar du mer information under FAQ. Annars kan du alltid maila eller chatta med oss direkt. Vi finns här för dig!