Stötta kroppen med kosttillskott vid stress

Stötta kroppen med kosttillskott vid stress

Känner du dig också stressad? Går livet i hundraåttio och är ditt schema fullspäckat?

Stress är något vi alla upplever från och till och är en del av många människors vardag.

Att stressa är inte farligt i kortare perioder, utan stressreaktionen hjälper oss att prestera i krävande situationer. Det är när stressen blir långvarig utan vila, sömn och tid för återhämtning som det riskerar att bli skadligt.

Vid stress så belastas kroppen hårdare än normalt och då förbrukar kroppen en större mängd med näringsämnen, du kan behöva stötta upp kroppen med viktiga vitaminer och mineraler om du upplever längre perioder av stress.

Vitaminer ,mineraler och adaptogener

Näringsämnen som du kan behöva mer av i perioder av stress:

B-vitaminer

B-vitaminer ingår i många funktioner i cellerna, bidrar till normal energiomsättning och minskar trötthet och utmattning. B-vitaminer bidrar även till normal psykologisk funktion. Vid stress ökar förbrukningen av B-vitaminer i kroppen. I en vetenskaplig studie där 60 deltagare antingen fick ett B-komplex eller placebo i tre månader visade det sig att gruppen som fick B-komplexet rapporterade signifikant lägre självupplevd stress. Dessutom kände de sig inte lika förvirrade och var mindre nedstämda än placebogruppen.

Zink

Zink bidrar till nästan 100 olika viktiga kroppsfunktioner och är ett mineral som är svårt för kroppen att ta upp från födan. Zink bidrar bland annat till immunförsvarets normala funktion och vid infektioner, stress och ansträngande motionspass utsöndrar kroppen extra mycket zink. Låga zinknivåer har även kopplats till ökad risk för depression.

C- vitamin

C vitamin är en viktig antioxidant som skyddar våra celler mot oxidativ stress. C vitamin  bidrar även  till bland annat immunförsvarets normala funktion, normal energiomsättning i kroppen och hjälper till att minska trötthet och utmattning. C-vitamin behövs också för att kunna bilda signalämnen (tex serotonin) och hormonet noradrenalin, som är viktigt för att motverka depression.

Magnesium

Magnesium är en av de vanligaste mineralbristerna. Kroppen förbrukar mer magnesium vid mental och fysisk stress, så personer som är under stress kan ofta ha ett ökat behov av magnesium. Magnesium bidrar till minskad trötthet och utmattning, kroppens energiproduktion, musklernas normala funktion och våra psykologiska funktioner.

Järn

Kroppen behöver järn för att kunna bilda hemoglobin. Hemoglobinet bildas av de röda blodkropparna och gör så att syre kan fästa på den röda blodkroppen. Järn är alltså viktigt för syretransporten och blodbildningen i kroppen. Järn medför även att vi kan binda syre till musklerna, bilda sköldkörtelhormoner och signalsubstansen dopamin. Järn bidrar också till immunförsvarets normala funktion , motverkar trötthet och utmattning och stärker kroppens motståndskraft mot stress och sjukdom.

Järn är extra viktigt för gravida och ammande. Under t. ex. graviditeten får kvinnan en ökad blodvolym, och behöver mer järn av den anledningen.

Ashwagandha

Traditionellt sett har Ashwagandha använts mot stress och för att främja avslappning. Idag visar forskning att Ashwagandha kan ge bättre sömn och öka total sömntid och sömnkvalitet. Ashwagandha kan även motverka  stress-relaterad viktuppgång.

Det har också visat sig att Ashwagandha kan också ha positiv inverkan på minnesfunktionen och lugnande effekt på nervsystemet. Att Ashwagandha har en lugnande effekt på nervsystemet kan vara anledningen till varför Ashwagandha är känd för att lindra ångest och oro.

Försiktighet med Ashwagandha vid autoimmuna sjukdomar, hypertyreos, graviditet och amning. *Ashwagandha har visat sig ha immunstimulerande egenskaper hos människor. Teoretiskt sett skulle Ashwagandha därför kunna ha en negativ effekt på autoimmuna sjukdomar.


Källor:

1.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21905094/
2.Swardfager W, Herrmann N, Mazereeuw G, Goldberger K, Harimoto T, Lanctôt KL. Zinc in depression: a meta-analysis. Biol Psychiatry. 2013 Dec 15;74(12):872-8.
3.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27910808/
4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/
5.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34559859/
6.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36017529/,
7.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31517876/
8.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27055824/

Frågor?

Om du har några frågor eller funderingar så hittar du mer information under FAQ. Annars kan du alltid maila eller chatta med oss direkt. Vi finns här för dig!