Forskning

Adaptogena örter för lunghälsan


4 min lästid
Adaptogena örter för lunghälsan

Adaptogena örter har förmågan att stötta kroppens förmåga att anpassa sig till stress. Ordet adaptogen betyder just “anpassa” och kommer från det latinska ordet ”adaptare”. Stress för kroppen kan vara så vitt skilda saker som inre mental stress, bekämpningsmedel, för lite sömn, för mycket träning, luftföroreningar och virus och bakterier.

Ta första steget mot mer välmående

Gör hälsoquiz

Adaptogena örter för lunghälsan

Adaptogena örter har förmågan att stötta kroppens förmåga att anpassa sig till stress. Ordet adaptogen betyder just “anpassa” och kommer från det latinska ordet ”adaptare”. Stress för kroppen kan vara så vitt skilda saker som inre mental stress, bekämpningsmedel, för lite sömn, för mycket träning, luftföroreningar och virus och bakterier.

Intresset för örter har alltid varit stort och med dagens forskning får vi också nya svar på varför örter som använts i folktraditionen sedan urminnes tider också har effekt. Vi vet nu att adaptogener påverkar kroppen på många olika sätt och att de till exempel kan motverka virus, stimulera immunförsvaret och motverka inflammation. Ett kännetecken för adaptogena örter är också att de inte bara har en enskild påverkan på kroppen, utan flera, vilket kopplas till att växter innehåller flera olika ämnen som kan vara verksamma. De olika ämnena samverkar med kroppen och kan på så sätt påverka cellernas och hela organismens anpassningsförmåga till stress. Här nedan kommer ett litet axplock på örter som är bra för dina lungor.


Andrographis

I en granskande översikt av 33 befintliga studier framkom att andrographis förmåga att lindra halsont, hosta och luftvägsbesvär var bättre jämfört med placebo, vanlig vård och andra örtmedel. I andra studier framkom att sjukdomstiden förkortades och inga allvarliga biverkningar rapporterades.


Ashwagandha

Ashwagandha kan minska kronisk stress, sömnlöshet och ångestbesvär. Örten kan även bidra till ökad syreanvändning, vilket kan vara positivt vid återhämtning efter luftvägsinfektion. Minskad stressnivå och bättre sömn är också viktigt för kroppens immunförsvar och återhämtning.


Rosenrot

Rosenrot har varit föremål för många kliniska prövningar enskilt och i kombination med andra örter. Ett exempel är en kinesisk randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie som visade att ett extrakt av rosenrot minskade problem med lungorna som förknippas med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Örten verkade även kunna minska risken för att drabbas av akut luftvägsinfektion när den användes i tidigt skede av infektionen.


Det här är bara några exempel på örter som har adaptogen påverkan i kroppen och som är bra för lungorna och ditt immunförsvar. Men det finns tusentals andra växter där ute som har aktiva ämnen som kan bidra positivt till din hälsa.


Källor

Bruce J, Oyedemi B, Parsons N, Harrison F. Phase 1 safety trial of a natural product cocktail with antibacterial activity in human volunteers. Sci Rep. 2022 Nov 16;12(1):19656.


Silveira D, Prieto-Garcia JM, Boylan F, Estrada O, Fonseca-Bazzo YM, Jamal CM, Magalhães PO, Pereira EO, Tomczyk M, Heinrich M. COVID-19: Is There Evidence for the Use of Herbal Medicines as Adjuvant Symptomatic Therapy? Front Pharmacol. 2020 Sep 23;11:581840.


Panossian A. Understanding adaptogenic activity: specificity of the pharmacological action of adaptogens and other phytochemicals. Ann N Y Acad Sci. 2017;1401:49–64.


Panossian A, Brendler T. The Role of Adaptogens in Prophylaxis and Treatment of Viral Respiratory Infections. Pharmaceuticals (Basel). 2020 Sep 8;13(9):236.


Panossian A, Wikman G. Effects of Adaptogens on the Central Nervous System and the Molecular Mechanisms Associated with Their Stress-Protective Activity. Pharmaceuticals (Basel). 2010 Jan 19;3(1):188-224.


Liao LY, He YF, Li L, Meng H, Dong YM, Yi F, Xiao PG. A preliminary review of studies on adaptogens: comparison of their bioactivity in TCM with that of ginseng-like herbs used worldwide. Chin Med. 2018 Nov 16;13:57.


Panossian A, Efferth T. Network Pharmacology of Adaptogens in the Assessment of Their Pleiotropic Therapeutic Activity. Pharmaceuticals (Basel). 2022 Aug 25;15(9):1051.


Panossian A. Challenges in phytotherapy research. Front Pharmacol. 2023 May 31;14:1199516.


Panossian A, Brendler T. The Role of Adaptogens in Prophylaxis and Treatment of Viral Respiratory Infections. Pharmaceuticals (Basel). 2020 Sep 8;13(9):236.


Chuang ML, Wu TC, Wang YT, Wang YC, Tsao TC, Wei JC, Chen CY, Lin IF. Adjunctive Treatment with Rhodiola Crenulata in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease--A Randomized Placebo Controlled Double Blind Clinical Trial. PLoS One. 2015 Jun 22;10(6):e0128142.

Vitaminer med adoptogena örter

Exempel på vitamier


Pill

Ashwagandha

Stress Sömn Mentalt välmående

Visa alla produkter med örter

Visa produkter
Påsar med personligt anpassade vitaminer och kosttillskott

intresserad av att minska din stress?

Ta reda på ditt vitaminbehov

Gör hälsoquiz