Vad innebär en hårmineralanalys?

Vad får jag ut av en hårmineralanalys?

En hårmineralanalys är en värdefull hälsoanalys som med mycket exakta metoder mäter och berättar om kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna. En hårmineralanalys hjälper till att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium. Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen.

 

Vad ger hårmineralanalysen svar på?

  • En tillförlitlig mätning av 36 olika mineral, spårämnen och metaller
  • Översikt av balans och relation mellan näringsämnen i din kropp
  • En översikt över eventuell förekomst av tungmetaller
  • En översikt över din hormonella/endokrina balans, din metaboliska typ och hur det påverkar din kropp.

Metabolisk typ

Det finns en stor variation mellan människor när det kommer till deras biokemi. Denna variation påverkar upptag och utsöndring av näringsämnen och ger en individuell omsättning av näringsämnen, en  metabolisk typ. Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras av stress, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer. Svaret från hårmineralanalysen ger information om din metaboliska typ och hur den, tillsammans din mineralbalans, påverkar kroppen.

I analyssvaret från en hårmineralanalys ges förslag på en individanpassad balansering med hjälp av näringstillskott och kost.

 

Balans

Det är otroligt hur många människor som säger att de vill komma i form och leva mer hälsosamt, men inte vet hur de ska börja.

Med en hårmineralanalys får du kunskap om din situation och verktyg för hur du skapar balans i din kropp. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen och en hårmineralanalys kan hjälpa dig förstå vilka näringsämnen just du behöver.

 

Upptäck tungmetaller

Vetenskapliga studier har visat att hår är en lämplig vävnad att använda för att mäta eventuell belastning av tungmetaller i kroppen.

Hårmineralanalyser har även visat sig vara ett ekonomiskt fördelaktigt verktyg vid kontroll av toxisk metall­exponering såväl som en bra indikator på näringsämnenas inbördes förhållande och din näringsstatus.

 

Hur går en hårmineralanalys till?

1. Klippning

Först tar ni ett prov av håret, som du förpackar i vår smidiga förvaringspåse.

Håret ska komma från flera ställen i hårbottnen och i bakre delen av huvudet.

Dela bara upp håret och klipp så nära hårbotten som möjligt. Klipp bort överflödigt hår från provet och lämna kvar 2,5–4 cm närmast hårrötterna. Den totala mängden hår som behövs är ca 1 msk.

Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta bitar av naglarna eller könshår. Då visar resultatet inte den allra senaste mineralbalansen, eftersom dessa vävnader växer långsammare än huvudhår.

2. På labbet

När provet sedan anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av Trace Elements, Inc. Efter omfattande förberedelser placeras provet i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller ”smältningen” av håret.

Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan avskiljas. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument.

3. Resultat

Därefter tyder man resultatet då flera hundra faktorer bedöms, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. Även den metaboliska typen bestäms.

När analyssvaret har kommit bokar våra näringsexpert tid med dig för återkoppling och genomgång av ditt analyssvar. Analyssvaret förväntas komma inom fyra veckor och kommer i form av en skriftlig rapport som näringsexpert går igenom tillsammans med dig. Genomgången av analyssvaret med vår näringsterapeut är kostnadsfritt. 

Om ditt analyssvar visar på obalanser tar vi fram en rekommendation för hur du ska uppnå balansering av kroppen och förbättra ditt resultat. Näringsämnen som vitaminer, mineraler och spårämnen samarbetar med varandra. Hur de samspelar finns det mycket forskning bakom, och det är den kunskapen som  är grunden till den rekommendation du kommer få utifrån ditt resultat.

4. Vägen mot en hälsosammare insida

När näringsexperterna på wellon satt ihop ditt personliga program sker inte förändringen över en natt. Det gäller att vara ihärdig för att uppnå de resultat din kropp behöver. När man börjar ta kosttillskott märker man ofta effekt efter två till fyra veckor, men det kan också gå snabbare än så. Har man haft obalanser och besvär under längre tid kan det även ta längre tid innan man upplever effekt. Din resa är individuell.

Eftersom kroppen behöver näringsämnen för att kunna fungera normalt, kommer du att må bättre om du får optimala doser av de näringsämnen du har behov av. Om du har haft en brist, eller inte fått i dig optimala doser av ett näringsämne, och börjar ta tillskott, kommer du märka av effekter som t.ex. att du blir piggare, du orkar mer, du besväras mindre av stress, pms eller klimakteriebesvär. Livet kan börja kännas lite lättare, du blir gladare, magen fungerar bättre och du börjar sova bättre. 

Det är inte helt ovanligt att kroppen reagerar när du börjar tillföra den näring i form av kosttillskott. Under den första perioden kan man uppleva att man blir tröttare eller mår illa. Det har helt enkelt blivit en ”rivstart” för kroppen. Reaktionen du upplever kommer från att kroppen nu kan rena sig mer effektivt än tidigare, och belastningen på din lever kan då tillfälligt bli högre. Man kan också uppleva att magen kommer lite ”ur balans” och en del personer kan även få hudutslag. Om detta händer tar du kontakt med din näringsexpert för att få hjälp med att anpassa doserna av dina tillskott. 

Hur lång tid tar det att balansera kroppen ?

Rekommendationen om kost och kosttillskott du får ska du fortsätt med i två till tre månader beroende på vad analysen visar. Efter det tar man ett multivitamin och mineraltillskott under två månader och gör därefter en omanalys, för att se om och i sådana fall vilka obalanser som kvarstår. Även om man inte vill göra en omanalys direkt bör man kontakta oss och justera vitaminprogrammet när kurtiden är slut, annars kan potentiellt nya obalanser uppstå.

Hur många analyser och balanseringskurer man behöver göra är högst individuellt. Har man exempelvis koppar- och manganöverskott mår man mycket bättre efter något års intensivt arbete och 3-4 analyser, men det kan gå både snabbare och långsammare beroende på vilka obalanser man har, hur väl ordination och kostråd följs, hur kroppen reagerar på tillskott, hur väl ens avgiftning fungerar och övriga livsstilsfaktorer som stress, träning, andning, relationer med mera.

 

Frågor?

Om du har några frågor eller funderingar så hittar du mer information under FAQ. Annars kan du alltid maila eller chatta med oss direkt. Vi finns här för dig!