Forskning

Orsakerna bakom vinterdepression


2 min lästid
Orsakerna bakom vinterdepression

Ta första steget mot mer välmående

Gör hälsoquiz

Vinterdepression, eller Seasonal Affective Disorder (SAD), är ett tillstånd som kan påverka människor i länder med mindre solljus under höst och vinter. Symtom på Vinterdepression innebär ofta förutom depression en känsla av uppgivenhet, ouppmärksamhet, socialt tillbakadragande och kraftig trötthet. Behandling kan innefatta KBT, medicinering från läkare eller alternativ som D-vitamintillskott, ljusterapi och livsstilsförändringar. I sjukdomsbeskrivningen samt önskat resultat med behandling ingår att stötta regleringen av neurotransmittorer, hormoner och kroppens dygnsrytm.

 

Serotonin är ett hormon som förknippas med dygnsrytm, trötthet och insomnande. Under vintersäsongen är serotoninnivåerna som lägst i hjärnan och nivåerna ökar igen under våren när ljusexponeringen tilltar. Därför kan ljusterapi lindra symtomen vid vinterdepression. D-vitamin utvecklas i kroppen främst när vi utsätts för solljus och minskar under mörkare årstider. Detta leder till mindre serotoninproduktion eftersom D-vitamin behövs för syntes av serotonin. Tillräckligt med sömn och solljus är med andra ord avgörande för goda serotoninivåer, men D-vitamintillskott och ljusterapi kan vara ett komplement under vinterhalvåret.

 

Att dygnsrytmen förändras under vintern när dagarna blir mörkare känner många av. Det påverkar våra sömncykler och tros vara den främsta orsaken till humörsvängningar som leder till vinterdepression. De ökade mörkertimmarna bidrar till en ökad utsöndring av melatonin vilket är ett hormon som styr vår sömn. Melatonin utsöndras när det är mörkt för att hjälpa kroppen att somna och är en avgörande faktor för att vi är tröttare när det är mörkt ute och har svårare att somna när solen är uppe länge under sommarhalvåret. Förhöjda nivåer under dagen är negativt för hälsan. Vinterdepression påverkas också av neurotransmittorer som dopamin, noradrenalin och glutamat. Frisättningen av dopamin ökar vid fysisk aktivitet och därför är träning extra bra under den mörka årstiden. Även kost- och livsstilsförändring har positiv inverkan på vinterdepression.

 

Lovisa Wilhelmsson, näringsfysiolog & idrottsnutritionist

 

Referens: Munir, S., & Abbas, M. (2021). Seasonal Depressive Disorder. In StatPearls. StatPearls Publishing. PMID: 33760504

Påsar med personligt anpassade vitaminer och kosttillskott

intresserad av att minska din stress?

Ta reda på ditt vitaminbehov

Gör hälsoquiz