Forskning

Nyckeln till ett långt och hälsosamt liv


4 min lästid
Long living people eating nutrients

Ta första steget mot mer välmående

Gör hälsoquiz

Konsten att bli gammal

Människan har länge gäckats av åldrandets gåta och forskare har försökt förklara både varför vi åldras och vad vi kan göra för att motverka det. Och det går att förlänga livet. Och det går också att må bra ända till slutet. Kanske har det också väckt oro om hur det kommer bli för dig när du blir äldre? Med vår livsstil kan vi alltså påverka vår egen ålderdom och till och med påverka våra geners uttryck. Det är nämligen så att det finns goda chanser att motverka dåliga geners effekt på hälsan. Så det är aldrig för sent att förbättra sin hälsa.


Förläng livet genom att aldrig äta dig helt mätt och tillför viktiga näringsämnen

Av den forskning som finns framgår tydligt att hur vi äter, och hur mycket vi äter, har ett samband med livslängden. De som äter långsamt och slutar äta när de är 80 % mätta lever längre. Studier har bland annat visat att möss som får ett begränsat kaloriintag lever längre och är friskare än de möss som får äta sig mätta. I Okinawa i Japan har människorna en lång livslängd, och där praktiserar de också måttfullhet. De äter långsamt och äter sig inte mätta till mer än 80 %. Kanske låter det som att man då går runt och är hungrig. Men att inte äta sig proppmätt innebär inte att hunger uppstår snabbt efter måltid. Kroppen vänjer sig ganska lätt vid förändringar i matintag.


Förutom att ge kroppen lagom med energi är det också viktigt att ge kroppen tillräckligt med mikronäringsämnen. Om maten vi äter innehåller för lite mikronäringsämnen kan det bidra till en ökad hungerkänsla för att cellerna inte kan bilda energi.


Ändra dina gener med hjälp av din livsstil

Det är lätt att tro att enbart generna styr vår hälsa. Men det är inte helt sant. Ungefär 50 % av vår hälsa beror på genetik. Resten beror på miljön, och därmed går hälsan att påverka. Det man kallar dåliga gener, som går i arv och innehåller mutationer som kan ge upphov till sjukdomar, har en stor betydelse för hur gammal en människa blir. Men genom livsstilsförändringar kan man påverka en dålig aktiv gen så att den blir mindre aktiv, och på så sätt förbättra sin hälsa.


Fem säkra sätt att förlänga livet

För att påverka hälsan och åldrandets hastighet finns enligt forskningen fem säkra sätt att göra det på. Det första har vi redan berört, och det är att äta sig bara nästan mätt och att äta tillräckligt med vitaminer, mineraler, bra fettsyror och fytonutrienter, som täcker kroppens behov.


Att skippa rökningen är också ett sätt att förlänga livet. Här visar forskningen att rökning kan förkorta livslängden med upp till fem år.


Att låta sig motiveras till förändring av sina dåliga gener är ett tredje sätt att påverka sin livslängd. Ju större ärftlig belastning du har, desto större utdelning får du när du gör livsstilsförändringar. Så istället för att tro att “det är kört” om du har en genetisk profil som inte är till din fördel, låt det bli en motivator till att göra ändringar som ger stora hälsofördelar.


Att vara fysiskt aktiv bidrar också till att förlänga livet. Att aktivera kroppen ger förutom fysisk träning även kognitiv stimulans eftersom hela hjärnan aktiveras och stimuleras när vi är aktiva och tränar.


Den femte och sista faktorn som påverkar livslängden är att finna meningsfullhet i sitt liv. Att söka efter mening i tillvaron och ha dialoger om meningen med livet, har stor betydelse för människans välbefinnande och livskvalitet, visar forskningen. Det här handlar ofta om att känna sig behövd. Det bidrar till en känsla av att ha ett sammanhang och syfte i livet, vilket är välgörande för vårt välmående.


Källor

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2010/11/telomerer-aldrande-och-livsstil-forskning-med-motstridiga-fynd/


https://orcls.org/ocs

Påsar med personligt anpassade vitaminer och kosttillskott

intresserad av att minska din stress?

Ta reda på ditt vitaminbehov

Gör hälsoquiz