Forskning

Naturens Gyllene Skatt - Saffran


3 min lästid
Saffran naturens gyllene skatt

Ta första steget mot mer välmående

Gör hälsoquiz

Naturens Gyllene Skatt - Saffran

Saffran känner de flesta till som kryddan som färgar våra lussekatter guldgula i adventstider. Saffran är också känd för sin speciella smak. Mindre känt är att kryddan genom årtusenden också har använts för sina medicinska egenskaper. Det tyckte vi var på sin plats att utforska lite närmare.


Saffran och antioxidanter?

Det som ger saffran sin speciella färg är en form av betakaroten som benämns krokiner. Betakarotener har antioxidativ effekt och kan motverka skadliga ämnen som fria radikaler. Det här har man tagit fasta på inom vetenskapen och man har i studier undersökt hur saffran påverkar kroppens totala antioxidativa kapacitet. Resultatet visade att den antioxidativa kapaciteten ökade hos de vuxna som fick tillskott med saffran jämfört med de som fick placebo eller inget tillskott alls. Så för att boosta din antioxidativa kapacitet är det inte dumt att ha saffran i maten året


Saffran och nedstämdhet

En annan intressant sak med saffran är att det traditionellt har använts för att motverka nedstämdhet. Och med studier har man kunnat bekräfta att det inte bara är placebo att människor mår bättre när de får tillskott med saffran. Här bekräftar forskningen att saffran kan ha positiva effekter på humöret, och även vara ett komplement i behandlingen av mild till måttlig depression.


Saffran och minnet

Under lång tid har saffran även använts för att förbättra minnet. Och det verkar inte heller vara helt taget ur luften, utan här finns forskning som visar att det finns substans bakom den traditionella användningen. En dubbelblind forskningsstudie visade till exempel att av de som fick tillskott med saffran under 16 veckor förbättrade sig kognitiva förmåga jämfört med de som fick placebo. I början av studien fick deltagarna genomföra kognitiva tester, och i slutet av studien upprepades testerna. Gruppen som fick tillskott med saffran förbättrade då sina resultat.


Så låt saffran sätta färg på livet med både smak och hälsoeffekter!


Källor

Morvaridzadeh M, Agah S, Dulce Estêvão M, et al. Effect of saffron supplementation on oxidative stress parameters: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Food Sci Nutr 2021;9(10):5809-5819.


Noorbala AA, Akhondzadeh S, Tahmacebi-Pour N, Jamshidi AH. Hydro-alcoholic extract of Crocus sativus L. versus fluoxetine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized pilot trial. J Ethnopharmacol 2005;97:281-4.


Akhondzadeh S, Sabet MS, Harirchian MH, Togha M, Cheraghmakani H, Razeghi S, Hejazi SSh, Yousefi MH, Alimardani R, Jamshidi A, Zare F, Moradi A. Saffron in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer's disease: a 16-week, randomized and placebo-controlled trial. J Clin Pharm Ther. 2010 Oct;35(5):581-8


Akhondzadeh S, Sabet MS, Harirchian MH, et al. A 22-week, multicenter, randomized, double-blind controlled trial of Crocus sativus in the treatment of mild-to-moderate Alzheimer's disease. Psychopharmacology 2010;207:637-43.


Påsar med personligt anpassade vitaminer och kosttillskott

intresserad av att minska din stress?

Ta reda på ditt vitaminbehov

Gör hälsoquiz