Vet du varför kalium är viktigt för kroppen, och varför det är viktigt att undvika brist?

Vet du varför kalium är viktigt för kroppen, och varför det är viktigt att undvika brist?

Kalium är ett mycket viktig mineral för kroppen, men det pratas inte så mycket om varför det är viktigt och varför brist på kalium kan vara farligt. Här får du lära dig om varför kalium är ett livsviktigt mineral, hur kaliumbrist kan uppstå, och varför det är farligt med kaliumbrist.

Varför behöver vi kalium?
Kalium är ett mycket viktigt mineral som behövs för att kroppen ska fungera normalt, och som är viktigt för flera stora system i kroppen.

Om vi tittar lite närmare på hjärt- kärlsystemet är kalium viktigt för hjärtslagens regelbundenhet. Både för mycket och för lite kalium påverkar faktiskt hjärtrytmen negativt. Man vet också att individer som får i sig bra mängder av kalium via kosten har ett lägre blodtryck.

Tillsammans med natrium är kalium livsviktigt för att transport av ämnen in och ut ur cellerna ska fungera. Om inte cellerna får de näringsämnen de behöver, och inte kan göra sig av med avfallsprodukter, kommer det att märkas snabbt i hur man mår.

Att kunna använda musklerna, och koordinera rörelser, har alltid varit livsviktigt för vår överlevnad. Och för att kunna använda musklerna behöver både funktionen att spänna musklerna, och att skicka signaler till musklerna genom nervsystemet fungera. För att det ska fungera är kalium en viktig faktor. Kalium behövs alltså både för att musklerna och nervsystemet ska fungera normalt.

Kalium behövs också för att kroppen ska kunna reglera vätskebalans, blodtrycket och syra-bas-balansen i kroppen.

 

Symtom på brist på kalium
Det finns flera symtom att vara uppmärksam på som uppstår om man har brist på kalium. Till exempel kan du känna av en ökad trötthet, muskelsvaghet och muskelkramper, rytmstörningar i hjärtat, försämrad sömn, allmän svaghet, kvarhållande av vätska i kroppen (till exempel kan du lätt bli svullen om benen), få lågt blodsocker och kraftiga svettningar. Man kan också känna sig orolig, nedstämd och uppleva förvirring.

Orsaker till kaliumbrist
Det ska sägas att det är ovanligt med allvarlig kaliumbrist, men det finns också flera faktorer som kan bidra till lägre nivåer av kalium i kroppen. Kalium förekommer i riklig mängd i grönsaker, rotfrukter, frukter och baljväxter. Därför är det ovanligt att man får brist på kalium eftersom det är så rikligt förekommande i kosten. Men om man äter ensidigt, mycket processad mat och mycket tomma kalorier finns en potentiell risk för att man inte får i sig tillräckligt med kalium via kosten.

Vätskedrivande medicin och njursjukdomar kan bidra till att man förlorar mycket kalium. Även en hög träningsmängd, framförallt i varma klimat, kan bidra till ökad förlust av kalium via svettutsöndring.

Andra faktorer som kan bidra till kaliumbrist är högt intag av alkohol, kräkningar och diarré. Kaliumbrist kan snabbt uppstå vid kraftiga kräkningar och långvarig diarré, varför det är viktigt att vara extra uppmärksam på symtom på kaliumbrist vid sådana tillfällen. Ett högt intag av alkohol påverkar också kaliumbalansen negativt.

Hur kan man förebygga kaliumbrist?
För att undvika kaliumbrist är det viktigt att äta mat som innehåller kalium. Kalium finns i nästan alla livsmedel. Kalium finns i högre halter i nötter, frön, torkad frukt, potatis, färska frukter och grönsaker. Men kalium finns faktiskt även i animaliska livsmedel som till exempel kött, fisk och mejeriprodukter.

Kan man få för mycket kalium?
Om man har nedsatt njurfunktion och under lång tid tar extra kalium, eller till exempel tar kaliumsparande läkemedel, kan det leda till en obalans så att man får det som kallas hyperkalemi. Det kan i sin tur leda till bland annat rubbningar i hjärtrytmen, vilket är allvarligt.


Källor:
Livsmedelsverket.se, https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/kalium (2023-10-12)

Linus Pauling Institute: https://lpi.oregonstate.edu/mic/minerals/potassium#membrane-potential-maintenance (2023-10-12)

Gropper. S, Smith. J (2013), Advanced nutrition and human metabolism, Wadsworth, USA

Wilhelmsson, P. (2011), Näringsmedicinska uppslagsboken, Falun: Örtagårdens bokförlag.

Frågor?

Om du har några frågor eller funderingar så hittar du mer information under FAQ. Annars kan du alltid maila eller chatta med oss direkt. Vi finns här för dig!