Science

Immunsystemet, näring och stress


3 min lästid
Immunsystemet, näring och stress

Ta första steget mot mer välmående

Gör hälsoquiz

Immunsystemet, näring och stress

 

Forskning visar att psykisk stress ökar mottagligheten för inflammatoriska sjukdomar och att kronisk stress försämrar vår förmåga att stå emot infektioner. Däremot kan situationer med kortvarig akut stress öka motståndet mot infektion. Med andra ord kan stress både öka och minska kroppens försvar. Men många kortvariga akuta stressfaktorer blir tillslut mer ett tillstånd av långvarig stress så om kroppen ska orka hålla sig frisk behövs det pauser mellan påfrestningarna. Du har säkert varit med om att du eller någon i familjen blivit sjuk så snart ledigheten står vid dörren vare sig det är mitt i vinterns värsta förkylningstider eller just när solen står som högst under sommaren. 

 

Immunsystemets svar på stress beror med andra ord både på tillståndets varaktighet och individens reaktion på, eller uppfattning om, situationen. När vi konfronteras med en utmaning som stressar oss strävar vår kropp efter att hantera påfrestningen på allra bästa sätt. Under evolutionen har vårt immunsystem utvecklats för att konfrontera patogener som kan utgöra ett hot mot oss såsom främmande virus, bakterier och parasiter. Systemet är inte anpassat för det moderna liv de flesta av oss lever idag och den psykologiska stress det innebär. Ofta tänker vi på stressande utmaningar i vardagen relaterade till deadlines på jobbet, en ständigt påkopplad hjärna som scrollar mail och uppdateringar på sociala medier och en familjeplanering som inte går ihop, men dåliga livsvanor som rökning, alkoholkonsumtion, otillräcklig sömn och enformig kost är enormt stressande för kroppen och har en starkt negativ inverkan på immunförsvaret.

 

När vi utsätts för psykisk stress kan det därför göra gott att försöka justera sin livsstil för att kunna bevara immunförsvarets motståndskraft. Ett bra sätt att göra det är genom kosten. Vitaminerna A, D, C, E, B6 och B12 och folat (B9), samt spårämnena zink, järn, koppar och selen,  som räknas in under mineraler, har betydande och ofta synergistiska roller i immunförsvarets olika skeden. Tillräckliga mängder är avgörande för att immunsystemet ska kunna fungera optimalt och stå emot t.ex. ett influensavirus. Ett otillräckligt intag kan leda till näringsbrist och även en marginell brist kan försämra immuniteten. Vid infektion, stress och exponering för föroreningar ökar behovet av mikronäringsämnen det vill säga vitaminer, mineraler och spårämnen. Våra allra viktigaste kämpar i för immunförsvaret är Vitamin C, -D och zink. Ett tillskott på dessa immunstärkande näringsämnen kan med andra ord minska risken för infektion. 

 

Lovisa Wilhelmsson, näringsfysiolog & idrottsnutritionist

 

 

Referenser

Dragoş, D., & Tănăsescu, M. D. (2010). PMID: 20302192 

Gombart, A. F., Pierre, A., & Maggini, S. (2020). PMID: 31963293 

Påsar med personligt anpassade vitaminer och kosttillskott

intresserad av att minska din stress?

Ta reda på ditt vitaminbehov

Gör hälsoquiz