Immunkomplex

Allmänt om Immunkomplex

Immunkomplex är ett tillskott som utnyttjar näringsämnens synergieffekter. Med det menas att den gemensamma effekten blir starkare vid lägre dos än om samma ämnen tas enskilt i högre dos. I Immunkomplex finns vitamin C, vitamin D, zink, selen, koppar, pulverextrakt från fläderbär, blåbär och acai och betaglukaner från jäst. 


Vad har Immunkomplex för egenskaper?

Vitaminerna och mineralerna i Immunkomplex är kända för att immunförsvaret behöver dem för att fungera normalt. Selen och zink hämmar också virus.

Betaglukaner är polysackarider som återfinns i korn och havre, men även i jäst, svamp och i alger. Inom forskningen har betaglukaner rönt intresse för att det kan påverka immunförsvaret positivt.

Fläderbär är en växt som länge använts vid influensa, förkylning, bihåleinflammation och feber och har i studier visat sig bidra till att individer tillfrisknar snabbare vid influensaliknande symtom jämfört med de som fick placebo. 

Acai är ett palmträd som i studier har visat sig höja aktiviteten i immunförsvaret, och blåbär har ett högt innehåll av antioxidanter, vitamin C och bidrar med att minska inflammation bland annat.


Forskningskällor: 

(The journal of international medical research, 2004) Randomized study of the efficacy and safety of oral elderberry extract in the treatment of influenza A and B virus infections. (Z Zakay-Rones 1, E Thom, T Wollan, J Wadstein), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15080016/ 


(2011)Polysaccharides isolated from Açaí fruit induce innate immune responses, (Jeff Holderness 1, Igor A Schepetkin, Brett Freedman, Liliya N Kirpotina, Mark T Quinn, Jodi F Hedges, Mark A Jutila), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21386979/ 

Frågor?

Om du har några frågor eller funderingar så hittar du mer information under FAQ. Annars kan du alltid maila eller chatta med oss direkt. Vi finns här för dig!