Uppdaterad leverans

Vi har nu uppdaterat ditt leveransdatum och flyttat fram det 7 dagar.
Önskar du flytta fram ditt nästa leveransdatum ännu längre fram i tiden eller göra andra ändringar i ditt program, gör du det via vår self serviceportal.
Har du frågor eller funderingar, kontakta oss på