Skip to product information
 • Hands holding a testing glass slide and putting a drop of blood on it
1 of 1

Hemtest Torrblodsanalys

Vendor:
Wellon

Torrblodsanalys - DBA

Blod är den mest komplexa biologiska vätskan hos människor och innehåller ett stort antal olika celler, molekyler och joner. Vad som finns i blodet, och hur blodet beter sig, ger mycket information om vår hälsa. En torrblodsanalys är ett sätt att se näringsbalanser, hur väl kroppens olika organ fungerar, förekomst av inflammation och balans mellan fria radikaler och antioxidanter.  Det torkade blodprovet analyseras i mikroskop. Utifrån resultaten får du ett personligt program anpassat för dig för hur du ska balansera din kropp för att må bättre. Programmet innehåller kosttillskott och livsstilsråd.

Blodtestet ger dig information om: 

 • Din biokemi
 • Näringsbehov och andra obalanser i kroppen som påverkar hur du mår
 • Eventuella störningar i matsmältning och näringsupptag
 • Din balans mellan fria radikaler och antioxidanter
 • Din stressnivå
 • Eventuell förekomst av inflammation i din kropp

Torrblodsanalys är en analysmetod för bedömning och undersökning av olika mönster som kan ses i en droppe blod och ger information om obalanser i kroppen som kan påverka hur vi mår. Torrblodsanalys kan inte användas för indikation om sjukdom utan är ett verktyg i de viktiga förebyggande insatserna.

Genom forskning är det fastställt att förekomst av särskilda biologiska processer medför karakteristiska mönster i den torkade blodsdroppen. 

Provet analyseras av WLN Group AB.

Så här gör du: 

 1. Följ instruktionerna som kommer tillsammans med testet om hur du ska ta provet
 2. Lägg tillbaka transportbehållaren i asken den levererades i, sätt på den förfrankerade transportetiketten och lämna in paketet på närmaste      utlämningsställe
 3. En näringsexpert på Wellon kommer att kontakta dig för att boka tid för återkoppling och genomgång av ditt analyssvar.

Analyssvaret förväntas komma inom två veckor. Analyssvar och rekommendation kan du se i din app. Tillsammans med näringsexpert går ni igenom dina resultat och rekommendation för att uppnå balansering av kroppen.

PROVTAGNING 

 1. Tvätta händerna
 2. Säkerställ att fingret är helt torrt
 3. Torka av eventuell damm på objektglaset med en tork
 4. Vrid av den nedre delen av lansetten
 5. Sätt lansetten mot huden på fingret en liten bit in på insidan av fingertoppen. Tryck till med tummen på lansetten för att utföra sticket.
 6. Kläm ut en droppe blod. Torka bort första droppen blod med en tork, eftersom den första droppen kan innehålla en okänd mängd vävnadsvätska. Kläm försiktigt fram en ny bloddroppe som är ca 2 mm stor. Låt droppen sitta kvar 15-20 sekunder (om droppen växer sig mycket större än 2 mm kan den inte användas, en ny droppe måste då tryckas ut)
 7. När 15-20 sekunder har gått, ta objektglas nr 1, tryck objektglaset försiktigt mot blodsdroppen fem gånger så avtrycken hamnar i en rad.  Lägg ner objektglaset, med dropparna uppåt, på en skyddad plats tills alla dropparna har torkat
 8. Tryck ut en ny bloddroppe och upprepa med objektglas nr 2
 9. Lägg objektglaset i transportbehållaren när blodet torkat och skicka tillbaka till Wellon i asken den kom i.

Scanna QR-koden för informationsfilm om hur du tar testet.

Do the wellness assessment

Quality is key

We are very selective when it comes to which products and brands we choose to offer.

For us, it’s essential that you feel entirely confident that our vitamins and supplements come from clean sources and provide the best possible absorption and effect. That’s why we exclusively work with well-established brands whose products contain ingredients of the absolute highest quality.

Do you want to customize your plan?

We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.

Create a custom plan